Biografier

Elias Faleide


Født: 10.10.1879
Død: 24.03.1967
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 5. Nordfjord Fylkesagronom Venstre
1922-24 1. representant Sogn og Fjordane fylke Fylkesagronom Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Sekretær i Lønningskomiteen
1922-24 Medlem i Lønningskomiteen

Personalia:

Født 10.10.1879, Riise i Stryn.
Sønn av kommandersersjant Paul Hansen Faleide (1841-1918) og Kristi Eliasdatter Riise (Tonning) (1856-1940).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskulen i Florø vinteren (1895-1896)
Elev - Rikheim landbruksskule i Lærdal (1900-1901)
Elev - Norges landbrukshøgskule (fra 1903)
Eksamen - Norges landbrukshøgskule (1905)

Fjosmeister - Rikheim (1906-1907)
Gardsfullmektig og 3dje lærar - Holt landbruksskule i Aust-Agder (1907-1912)
Fylkesagronom - Sogn og Fjordane (1912)
Revisor - Gloppen Sparebank (fra 1927)
Husdyragronom - Sogn og Fjordane fylke (fra 1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Gloppen formannskap
1919-22 ordfører Gloppen herredsstyre
1928-31 ordfører Gloppen herredsstyre
1931-34 ordfører Gloppen herredsstyre
1934-37 ordfører Gloppen herredsstyre
1937-1941 ordfører Gloppen herredsstyre
1945-47 ordfører Gloppen herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1934-37: formann fylkestinget, Sogn og Fjordane.
1937-1941: formann fylkestinget, Sogn og Fjordane.
Fra 1945: formann fylkestinget, Sogn og Fjordane.
Fra 1934: medlem fylkesutvalet, Sogn og Fjordane.

Offentlige verv:

Formann - Forliksrådet, Gloppen (1927-1946)
Medlem - Nordfjord samferdselsnemnd (fra 1929)
Formann - Ankenemnda i Fjordane (1929-1941)
Formann - Forstandarskapet Firda gymnas (fra 1932)
Medlem - Styret Firda Billag (fra 1934)
Formann - Indre Nordfjord Kraftforsyning (fra 1939)
Medlem - Fylkesforsyningsnemnda (fra 1939)
Formann - Nordfjord samferdselsnemnd (fra 1946)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Nordfjord Landbrukslag (1912-1921)
Formann - Styret Nordfjord Hestealslag (fra 1926)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet for Norges Kjøtt og Fleskesentral

Diverse:

Slektskap: Mor hans var syskenbarn til A. O. Tonning (sjå Lindstøl s. 896).