Biografier

Johan Petter Falkberget


Født: 30.09.1879
Død: 05.04.1967
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 5. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og forfatter Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Dahlø 27.05.-25.06.1931.

Personalia:

Født 30.09.1879, Falkberget i Nordre Rugeldalen.
Sønn av ertzscheider Mikkel Andreas Pedersen Lillebakken (1847-1916) og Gunhild Johnsdatter Jamt (1855-1922).

Utdanning og yrke:

Legat - I 2 år hadde han Schäffers legat
Stipendium - I 3 år Statens forfatterstipendium
Legat - I 2 år Houens legat

Medarbeider - Flere blad og tidsskrifter i inn- og utland (har stadig skrevet i dagspressen om emner av forskjellig slag, mest sosiale spørsmål og historiske oppsett)
Arbeidet - Gruvene på Røros (1888-1905)
Redaktør - Bladet "Nybrott" i Ålesund (1906-1907)
Fastmedarbeider - Vittighetsbladet "Hvepsen" (1907-1922)
Redigerte - Kort tid "Smaalenenes Social-Demokrat" i Fredrikstad (1908)
Overtok - Fedrenegården Falkberget ved Rugelsjøen i Glåmos herred (1922) (har senere vært bosatt der)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Glåmos herredsstyre
1928-31 medlem Glåmos herredsstyre
1931-34 varaordfører Glåmos herredsstyre
1934-37 varaordfører Glåmos herredsstyre
1937-1940 medlem Glåmos herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Rikskringkastingens programråd
Medlem - Styret Trøndelag kringkaster
Nestformann - Røros museums styre
Medlem - Komiteen for "Rørosboka"

Verv i partier:

Formann - Ålesunds socialdemokratiske forening

Verv i organisasjoner:

Stifter - Den 3-årlige tilbakevendende "Bergmannsdag" på Røros (som samler alle bergmenn i det nordenfjelske Norge)
Æresmedlem - Hamar Journalistklubb
Medlem - Forfatterforeningens styre (1914-1915)

Andre administrative verv:

Nestformann - Direksjonen A.s Røros Kobberverk (1927-1940)

Litteratur:

Utga - Et par småfortellinger og skrev dikt og artikler i dagspressen
Utga - "Svarte Fjelde" (1907) (Falkbergets egentlige forfatterskap begynte med denne, som i de følgende år ble fulgt av en rekke fortellinger og noveller, mest realistiske skildringer fra gruve- og anleggsarbeidernes liv og i det hele tatt skildringer fra bergstaden Røros og kobberverk)
Utga - Eli Sjursdatter (1913)
Utga - Lisbet på Jarnfjeld (1915)
Utga - Brændoffer (1917)
Utga - Ungdomsfortellinger i 2 bd. (1919)
Utga - Naglerne (1921)
Utga - Den fjerde nattevagt (1923)
Utga - I nordenvindens land (1924)
Utga - Samlede romaner i 4 bd. (1924-1925)
Utga - "Vers Rugelsjøen" (1925)
Utga - Christianus Sextus (1927)
Utga - "I hammerens tegn" (1931)
Utga - Der stenene taler (1933)
Utga - "Tårnvekteren" (bd. Il og III av Christianus Sextus) (1935)
Utga - I vakttårnet (1936)
Utga - Nattens Brød (1946)
Utga - Plogjernet (1946)
Utga - I lyset av min bergmannslampe (1948)

Diverse:

Minne: O. Øisang: J. Falkberget og hans diktning kom 1929 i Trondheim og E. Døhl: Bergstadens dikter, 1936 i Oslo. Festskrift til 60-års dagen ved Fr. Paasche kom 1939 i Oslo.
Minne: Æresgave fra det norske folk (130 000 kr.) overrakt ham på hans 70-års dag. Likeså æresgave (svensk litteratur) fra svenske forfatterkolleger. Maleri av R. Ryen avslørt 15. sept. 1949 på Røros Kobberverk. I 1949 kom Dikteren fra gruvene av Jon Kojven og ny utgave av E. Døhl, Bergstadens dikter.