Biografier

Christian Magnus Falsen


Født: 14.09.1782
Død: 13.01.1830
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Akershus Amt Sorenskriver
1815-17 1. representant Nordre Bergenhus Amt Sorenskriver
1818-20 3. representant Nordre Bergenhus Amt Amtmand
1821-23 1. representant Bergen Amtmand