Biografier

Thomas Fasting


Født: 19.03.1852
Død: 25.11.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 1. representant Kristiansund Bankchef Venstre
1898-00 1. suppleant Kristiansund Sorenskriver Venstre
1907-09 1. representant Kristiansund Sorenskriver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Toldkomiteen
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.2
1907-09 Formann i Næringskomite nr.2
Forfall i 1907, Arnesen trådte inn i hans sted. Forfall i 1908 og 1909, Selmer trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 19.03.1852, Levanger.
Sønn av toldkasserer Michael Sundt Tuksen Fasting og Anne Kristine Krohn.

Utdanning og yrke:

Student - Kristiansunds latinskole (1868)
Cand. jur. (1872)

Sorenskriverfuldmægtig - Romsdal (1873-1874)
Ansat - Indredepartementet (1874)
Overretssakfører - Kristiansund (1874)
Chef - Trondhjems privatbanks avdeling i Kristiansund (fra 1884)
Sorenskriver - Nordmør (1893)
Bankchef - Kristiansunds sparebank (fra 1893)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1889-1892 ordfører Kristiansund bystyre
Ukjent periode medlem Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv
Medlem - Norges banks repræsentantskap (1893-1911)

Andre administrative verv:

Ordfører - Kreditbankens repræsentantskap (fra 1895)
Ordfører - Spareskillingsbankens forstanderskap, Kristiansund (fra 1905)