Biografier

Peter Hjalmar Finnestad


Født: 09.05.1877
Død: 03.07.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 3. Tune Fabrikarbeider Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)

Personalia:

Født 09.05.1877, Levernes i Rakkestad.
Sønn av gårdbruker på Finnestad Hans Tøger Haug (1841-1908) og Anna Marie Grønnerud (1840-1915).

Utdanning og yrke:

Elev - Hagebrukskursus, bokholderikursus og sanitetskursus
Eksamen - Smålenenes amts landbruksskole (1903)

Sanitetskorporal - Akershus dragonregiment
Skjønns- og takstmann - Meget benyttet
Gårdbruker - Finnestad, Rakkestad (fra 1915) (overtok slektsgården. Har vært i slektens eie over 200 år)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Rakkestad formannskap
1910-13 medlem Rakkestad formannskap
1913-16 medlem Rakkestad formannskap
1916-19 ordfører Rakkestad herredsstyre
1919-22 ordfører Rakkestad herredsstyre
1922-25 ordfører Rakkestad herredsstyre
1925-28 ordfører Rakkestad herredsstyre
1928-31 medlem Rakkestad formannskap
1931-34 medlem Rakkestad formannskap
1934-37 ordfører Rakkestad herredsstyre
1937-1940 varaordfører Rakkestad herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1934-1936: viseformann fylkestinget, Østfold.
1922-25: medlem fylkesrådet, Østfold.
1925-28: medlem fylkesrådet, Østfold.
1928-31: medlem fylkesrådet, Østfold.
1931-34: medlem fylkesrådet, Østfold.
1924-: medlem fylkesutvalget, Østfold.
1925-28: medlem fylkesutvalget, Østfold.

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Rakkestad?
Forlikskommissær - (i 5 år)
Åstedskommissær - (i 3 år)
Formann - Ligningsnemnda (1914-1915)
Medlem - Overstyret for landbruksskolen på Kalnes (1918-1921)
Formann - Overligningsnemnda (1919-1923)
Medlem - Fylkesskattestyret (1924-1928)
Medlemogformann - Forliksrådet (1927-1945)
Medlem - Skogrådet (1929-1942)
Formann - Det komm. elektrisitetsverk (1932-1938)
Medlem - Styret kommunens skoger (1934-1942)
Medlem - Fylkesskattestyret (1935-1938)
Overformynder - (1939-1944)

Verv i partier:

Formann - Østfold fylkes venstrelag

Andre administrative verv:

Medlem - Rakkestad Sparebanks styre (1927-1938)
Medlem - Bankrådet i Bøndernes Bank (1935-1945)
Formann - Styret Østfold Meieri (1941-1945)