Biografier

Olav Eysteinson Fjærli


Født: 25.03.1883
Død: 29.01.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 3. Romsdal Fylkesagronom Venstre
1922-24 4. representant Møre fylke Fylkesagronom Venstre
1925-27 3. representant Møre fylke Fylkesagronom Venstre
1928-30 3. representant Møre fylke Fylkesagronom Venstre
1931-33 3. representant Møre fylke Småbrukslærer, skolebetyrer Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Næringskomite nr.2
Erstattet av Ottestad 11.01.-31.01.1921.

1922-24 Medlem i Landbrukskomiteen
1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen
1928-30 Sekretær i Landbrukskomiteen
1931-33 Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Strand 16.02.-16.03.1931. Sekretær i 1931-1933.

Personalia:

Født 25.03.1883, Krognes i Valsøyfjord.
Sønn av bonde og sersjant Esten Fjærli (1850-1900) og Marit Krognes (1853-1938).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordmøre amtsskole (1899-1900)
Eksamen - Vinterlandbruksskolen i Oslo (1908)
Eksamen - Norges landbrukshøyskoles jordbruksavdeling (1910)
Studiereise - Danmark, studerte småbruksundervisning og småbrukerdrift, høsten (1912)
Studiereise - Sverige, studerte med stipendium bureising og nydyrking, sommeren (1913)
Studiereise - England, studerte med stipendium jordbruksforhold og omsetningsspørsmål, sommeren (1928)

Gårdbruker - Høgset i Valsøyfjord (1901-1907)
Vik. lærer - Assistent i geologi og jordbundslære ved Landbrukshøyskolen (1910-1911)
Annenlærer - Telemarkens landbruksskole på Søve (1912) (jan.-april 1912)
Annenlærer - Nordmøre landbruksskole (1912-1916) (nov. 1912-febr. 1916)
Landbruksredaktør - "Romsdalsposten" (1914-1915)
Sekretær - Selskapet "Ny jord" (1916) (febr.-okt. 1916)
Fylkesagronom - Møre (Møre og Romsdal) med bopel i Bolsøy (1916-1930)
Bestyrer - Statens småbrukslærerskole på Sem i Asker (fra 1930)
Statskonsulent - Husdyrbruk (1939)

Offentlige verv:

Innehatt - Kommunale verv
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (1927-1936)
Medlem - Kornrådet (1929-1934)
Medlem - Det handelspolitiske kriseråd (fra 1932)

Verv i organisasjoner:

Medlem og sekretær - Småbrukerutvalget av 1936
Medlem - Styret for Møre Felleskjøp (1919-1925)
Formann - Romsdals Landmandslag (1919-1930)
Formann - Landbruksfunksjonærenes Landsforbund (1921-1939)
Medlem - Styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag (1925-1932)

Litteratur:

Art. forf. - Om nydyrking og bureising og ellers adskillig om jordbruksspørsmål i dagspressen og tidsskrifter