Biografier

Paul Larsen Forsæth


Født: 1762
Død: 26.12.1817
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Søndre Throndhjems Amt Lensmand, bygselmand