Biografier

Johan Garmann


Født: 11.07.1780
Død: 04.02.1815
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Søndre Throndhjems Amt Residerende kapellan