Biografier

Joachim Grieg


Født: 19.12.1849
Død: 07.12.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 2den kreds, Nordnes Skibsmægler, konsul Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Nestformann i Budgetkomiteen
Nestformann 1909, gikk ut for Campbell Andersen i 1907.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1908.

Personalia:

Født 19.12.1849, Bergen.
Sønn av kjøbmand og portugisisk vicekonsul John Grieg og Jutta Camilla Louis.

Utdanning og yrke:

Elev - Bergens katedralskole (1860-1865)
Styrmandseksamen (1868)
Høiere navigationseksamen (1870)
Maskinistskolen - Gøteborg (1870)

Sjømand (1865-1868)
Dampskibsfører (fra 1874)
Ansat - Skibsmæglerforretning i Bergen (1878)
Drev - Egen lignende (skibsmægler) forretning i Bergen (fra 1884) (med filial i Kristiania fra 1899)
Vicekonsul - Portugal (fra 1887)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1886 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Bergen havnestyre
1ste suppleant - Styret Bergens museum (opnævnt av Kirkedepartementet)
Medlem - Havneplankomiteen, Bergen (1901)
Medlem - Børskomiteen (fra 1902)
Delegeret - Haagerkonferancen (1903)
Medlem - Konsulatkomiteen (1904)

Andre administrative verv:

Viceformand - Bergens sparebanks forstanderskap
Formand - Bergens dampskibsassuranceforenings bestyrelse
Viceformand - Den norske veritas's repræsentantskap (fra 1903)