Biografier

Christen Grønnerup


Født: 02.04.1780
Død: 28.08.1846
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1821-23 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand og gaardeier
1827-29 1. representant Holmestrand Kjøbmand og gaardeier
1836-38 1. representant Holmestrand Kjøbmand og gaardeier