Biografier

Wilhelm Hansen


Født: 07.10.1776
Død: 03.10.1851
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Frederikshald Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder
1824-26 1. representant Fredrikshald Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder
1830-32 1. representant Fredrikshald Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder