Biografier

Cornelius Bernhard Hanssen


Født: 25.02.1864
Død: 16.04.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. representant Flekkefjord Direktør, skibsreder Venstre
1904-06 1. representant Flekkefjord Direktør, skibsreder Venstre
1907-09 1. representant Flekkefjord Direktør, skibsreder Venstre
1910-12 1. representant Flekkefjord Direktør, skibsreder Det Frisinnede Venstre
1913-15 1. representant Flekkefjord Direktør, skibsreder Det Frisinnede Venstre
1919-21 1. representant Flekkefjord Direktør, skibsreder Det Frisinnede Venstre
1922-24 1. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Direktør, skibsreder Det Frisinnede Venstre
1925-27 1. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Direktør, skibsreder Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Protokollkomiteen
1904-06 Sekretær i Budgetkomiteen
1907-09 Sekretær i Næringskomite nr.2
Sekretær i 1908-1909. Forfall i 1907, Eyde trådte inn i hans sted.

1910-12 Formann i Næringskomite nr.2
1913-15 Formann i Næringskomite nr.2
Forfall i 1913, fravær i 1914, Engv. Hansen trådte inn i hans sted.

1919-21 Formann i Næringskomite nr.2
Erstattet av C. T. Berg 08.07.-22.07.19119 og 26.05.-10.06.1920.

1922-24 Medlem i Veikomiteen
Trådte inn for Middelthon 06.03.1923.

1925-27 Varamedlem i Sosialkomiteen
Møtte for Norem 11.01.-18.01.1926.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Berge 02.02.1910.

1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Svendsbøe 10.06.1913.

1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om ekstraordinær formueskatt
Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for F. L. Konow i 1920.

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Den nordiske interparlamentariske fredsgruppes råd.
Medlem - Stortingets Nobelkomite, 1913.
Nestformann - Stortingets Nobelkomite, 1923.

Personalia:

Født 25.02.1864, Feda.
Sønn av gårdbruker Hans Fredrik Andersen Rørvik (1826-1913) og Clara Waage-Tønnesen (1839-1885).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Kristiansands seminar (1883)

Ansatt - Kjøpmannsforretning i Flekkefjord
Arbeidet - Meget for dannelsen av lokale fredsforeninger
Folkeskolelærer (til 1891)
Redaktør - Kjøpte bladet "Agder" med trykkeri (fra 1891)
Skipsreder - Begynte eget skipsrederi (fra 1903) (som utviklet seg til en betydelig forretning. Han disponerte ved sin død to store motortankskip)
Direktør - A.s Holmenkollen Turisthotel (1917-1936)
Fullmektig - Nobelstiftelsen (fra 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1931-1932 medlem Flekkefjord bystyre
1933- ordfører Flekkefjord bystyre
1934-1935 medlem Flekkefjord bystyre
1936- ordfører Flekkefjord bystyre

Offentlige verv:

Medstifter - Den nordiske interparlamentariske fredsgruppe
Utsending - Fredskonferansene i St. Louis (1904)
Medlem - Stortingets Parisdelegasjon (1904)
Utsending - Fredskonferansene i London (1906)
Medlem - Hypotekbankens råd (1912-1935)
Medlem - Rikstrygdeverkets appellkommisjon for sjømenn (1923-1934)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Rederforbunds sentralstyre
Varamann - Norges Rederforbunds sentralstyre
Aktiv - Innen fredsarbeidet
Formann - Norges Fredsforening
Æresmedlem - Norges Fredsforening
Dannet - Norges Fredsforenings fredsfond
President - Nordisk Fredsforbund (tok med den svenske redaktør Carl Sundblad initiativet til reisningen av fredsmonumentet på grensen ved Eda, avslørt 16. aug. 1914)
Medstifter - Norges Fredsforening (1894)
Utga og redigerte - "Det norske Fredsblad" (1894-1899)

Andre administrative verv:

Innehatt - En rekke tillitsverv innen rederinæringen
Medlem - Representantskapet Den Norske Amerikalinje (fra 1910)

Diverse:

Slektskap: Om hans bror, A. K. Rørvik, se Lindstøl s. 742