Biografier

Bjørn Tore Godal


Født: 20.01.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1985-89 2. suppleant Oslo Leder Arbeiderpartiet
1989-93 11. representant Oslo Cand.mag Arbeiderpartiet
1993-97 10. representant Oslo Utenriksminister Arbeiderpartiet
1997-01 6. representant Oslo Utenriksminister Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 15.11.1991 - 23.01.1994
Utenriksminister Utenriksdepartementet 24.01.1994 - 24.10.1996
Utenriksminister Utenriksdepartementet 25.10.1996 - 16.10.1997
Statsråd Forsvarsdepartementet 17.03.2000 - 18.10.2001