Biografier

Frederik Hartvig Johan Heidmann


Født: 27.07.1777
Død: 17.10.1850
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Throndhjemske Dragoncorps Premierløitnant
1818-20 2. representant Nordre Trondhjems Amt Ritmester
1821-23 3. representant Nordre Trondhjems Amt Ritmester
1827-29 2. representant Hedemarkens Amt Amtmand