Biografier

Kristin Halvorsen


Født: 02.09.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1985-89 1. suppleant Oslo Sekretær advokatfirma Sosialistisk Venstreparti
1989-93 12. representant Oslo Kvinnepolitisk sekretær Sosialistisk Venstreparti
1993-97 17. representant Oslo Kvinnepolitisk sekretær Sosialistisk Venstreparti
1997-01 7. representant Oslo Kvinnepolitisk sekretær Sosialistisk Venstreparti
2001-05 3. representant Oslo Partileder SV Sosialistisk Venstreparti
2005-09 5. representant Oslo Partileder SV Sosialistisk Venstreparti
2009-13 5. representant Oslo partileder SV/statsråd Sosialistisk Venstreparti
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finansdepartementet 17.10.2005 - 20.10.2009
Kunnskapsminister Kunnskapsdepartementet 21.10.2009 - 15.10.2013
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 05.03.2012 - 23.03.2012