Biografier

Nils Hjelmtveit


Født: 21.07.1892
Død: 30.10.1985
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Aust-Agder fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Aust-Agder fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Næringskomite nr.2
1928-30 Nestformann i Næringskomite nr.2
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn i den utvidete komité.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 20.03.1935 - 24.06.1945

Personalia:

Født 21.07.1892, Hopland i Alversund.
Sønn av bonde Nils Hjelmtveit (1861-1911) og Ingebjørg Herland (1865-1893).

Utdanning og yrke:

Elev - Eit kurs ved Nordhordland amtsskule
Eksamen - Stord lærarskule (1913)
Studieferd - Med off. stipend til Danmark og Sverige (1922)

Lærar - Eydehamn skule i Stokken (1913-1915)
Fyrstelærar - Eydehamn skule i Stokken (1915-1918)
Styrar - Eydehamn skule i Stokken (fra 1918)
Styrde - Fråhaldsvekebladet "Egden" (1919-1920)
Fylkesmann - Aust-Agder (1945) (frå 1. des. 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Stokken herredsstyre
Fra 1922 medlem Stokken formannskap
1922-25 ordfører Stokken herredsstyre
1925-28 ordfører Stokken herredsstyre
1928-31 medlem Stokken herredsstyre
1931-34 medlem Stokken herredsstyre
Fra 1931 ordfører Stokken herredsstyre
1934-37 medlem Stokken herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale ombod
Medlem - Skattelovkommisjonen av 1929
Medlem - Medisinaltakstnemnda av 1930
Medlem - Skatteutjamningsutvalet av 1934
Medlem - Kyrkjeordningsnemnda av 1945
Medlem - Desentraliseringsnemnda av 1946
Medlem - Skulestyret, Stokken (fra 1918)
Formann - Skulestyret, Stokken (1921-1922)
Medlem - Riksskattestyret (1927-1935)
Medlem - Rådet A.s Vinmonopolet (fra 1929)
Varaordførar - (rådet A.s Vinmonopolet) (1932-1935)
Medlem - Riksskattestyret (1945)(Juni-des)
Formann - Den norske delegasjonen til UNESCO's skipingsmøte i London (1945)
Formann - Den norske delegasjonen til UNESCO's fyrste ord. konferanse i Paris (1946)
Ordførar - (rådet A.s Vinmonopolet) (fra 1946)
Nestformann - Styret Norsk Rikskringkasting (fra 1946)

Verv i partier:

Innehatt - flere ombod i Aust-Agder arbeidarparti og i Stokken arbeidarparti

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Aust-Agder distriktslosje av I. O. G. T.
Medlem - Studierådet i Storlosjen
Varaformann - Styret Arendal og Omegns pedagogiske Samfund
Medlem - Hovudstyret Nordmannsforbundet
Medlem - "Nordens" råd (fra 1949)

Andre administrative verv:

Formann - Styret partibladet "Tiden" i Arendal (1929-1934)

Litteratur:

Utga - I England: Education in Norway (1945)