Biografier

Ole Elias Holck


Født: 06.01.1774
Død: 14.07.1842
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Bergenhusiske Infanteri-Regiment Kaptein, tjenstforrettende major
1818-20 1. representant Nordre Bergenhus Amt Major
1824-26 1. representant Nordre Bergenhus Amt Oberstløitnant
1839-41 1. representant Nordre Bergenhus Amt Generaladjutant