Biografier

Christian Hersleb Hornemann


Født: 10.12.1781
Død: 22.06.1860
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Kragerø Auditør, byfoged
1824-26 1. representant Trondhjem Assessor
1827-29 2. representant Trondhjem Assessor
1830-32 1. representant Trondhjem Assessor
1836-38 1. suppleant Trondhjem Assessor
1839-41 4. representant Trondhjem Assessor