Biografier

Knut Johannes Hougen


Født: 26.11.1854
Død: 29.07.1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. representant Kristiansand Overlærer Venstre
1904-06 1. representant Kristiansand Overlærer Venstre
1907-09 1. representant 2den kreds, Baneheien Overlærer Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Protokollkomiteen
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
Trådte inn for Hagerup Bull i 1905, kom som forsterkning i 1904-1905, i forbindelse med behandlingen av universitetsloven

Medlem i Protokollkomiteen
Gikk ut for Aaen i 1904-1905

1907-09 Nestformann i Budgetkomiteen
Nestformann 1908, gikk ut for Grindland i 1909.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Trådte inn for Vinje 16.03.1905.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 08.07.1909 - 17.09.1909
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 18.09.1909 - 01.02.1910

Personalia:

Født 26.11.1854, Kragerø.
Sønn av klokker og skolebestyrer Fredrik Hougen og Valborg Birgitte Corneliussen.

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole (1873)
Cand. real. (1879)

Lærer - Gjertsens skole (1876-1880)
Adjunkt - Kristiansands skole (1880)
Bestyrer - Kristiansands tekniske aftenskole med handelsskole (1885-1908)
Overlærer - Kristiansands skole (1900)
Ekspeditionschef - Kirkedepartementets skoleavdeling (1908)
Ekspeditionschef - Kirkedepartementets skoleavdeling (fra 1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Kristiansand bystyre
1897-1898 medlem Kristiansand bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Departemental pensionskomite (1906)