Biografier

Ole Gudbrandsen Hovi


Født: 23.03.1862
Død: 13.12.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 5. Valdres Overretssagfører Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 2
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v.

Personalia:

Født 23.03.1862, Hovi i vestre Slidre.
Sønn av gaardbruker Gudbrand Olsen Hovi og Ragnhild Olsdatter Rogne.

Utdanning og yrke:

Student - «Hauges Minde» i Kristiania (1883)
Cand. jur. (1889)

Sorenskriverfuldmægtig - Mellem Gudbrandsdalen og i Valdres (1890-1893)
Overretssakfører - Nordre Aurdal (fra 1893)
Sorenskriver - Nordre Helgeland (1913)

Verv i partier:

Formand - Valdres kredsvenstreforening