Biografier

Jens Falentinsen Hundseid


Født: 06.05.1883
Død: 02.04.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Telemark fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1928-30 4. representant Telemark fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1931-33 5. representant Telemark fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1934-36 5. representant Telemark fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1937-45 4. representant Buskerud fylke Fylkesmann Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1931-1932 President Odelstinget
1934-1936 Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Sosialkomiteen
1928-30 Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Grini 02.03.-14.03.1928 og 11.02.-12.03.1929.

1931-33 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Ble medlem i regjeringen i 1932, Grini trådte inn i hans sted. Trådte inn igjen for Grini 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Sundbø 20.04.-20.05.1936 og fra 06.07 og ut sesjonen samme år.

1937-45 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Haga 12.04.-30.04.1937 og 26.04.-14.05.1938. Gikk ut for Tufte i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Sundby 12.05.1931. Trådte inn i regjering i 1932, Løfsgaard trådte inn i hans sted.

Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn i regjering i 1932, Østbye-Deglum trådte inn i hans sted.

Medlem i Om ekstraordinær avhjelp av krisen
1934-36 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Trædal i 1945.

Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1931-1932 Parlamentarisk leder Bondepartiet
1934-1940 Parlamentarisk leder Bondepartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933
Statsminister 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 06.05.1883, Hundseid i Vikedal.
Sønn av gårdbruker Valentin Hovda (1854-) og Ingrid Hundseid (1856-1937).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Stavanger amts landbruksskole i Nedstrand (1902)
Eksamen - Kongsberg skogskole (1903)
Eksamen - Norges landbrukshøyskole (1905)
Stipendiat, senere assistent - Geologi og jordbunnslære ved Landbrukshøyskolen (1908-1910)
Studerte - Landbruk i England og Skotland (1911)

Ungdomsskolelærer (1905-1908)
Lærer - Sem landbruksskole (1910-1912)
Lærer - Telemark landbruksskole på Søve i Holla (1912-1913)
Gårdbruker - Eknes i Sandsvær (1913-1918)
Lærer - Eidsvoll folkehøyskole (fra 1914) (om vintrene fra 1914)
Redaktør - "Eidsvolds Blad" (1915-1918)
Bestyrer - Telemark landbruksskole på Søve i Holla (1918-1935)
Fylkesmann - Buskerud fylke (fra 1935) (27. sept. 1935)

Offentlige verv:

Formann - Den depart. komite av 1931 om ordningen av Landbrukshøyskolens virksomheter
Medlem - Komiteen av 1934 om opprettelsen av et trafikkdepartement
Formann - Fettplankt. av 1935
Medlem - Granskningskt. om jordbruksforanstaltninger av 1939
Formann - Jordstyret, Holla (1921-1923)
Formann - Styret det komm. elektrisitetsverk, Holla (1923-1926)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Medlem - Riksprogramrådet for Kringkastingen (1933-1937)
Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (fra 1935)
Formann - Styret elektrisitetsverket i Buskerud fylke (fra 1936)
Formann - Proviarteringsdirektoratets rådgivende kommisjon (1939)

Verv i partier:

Fremtredende - i bondeorganisasjonen og innen Bondepartiets organisasjon (han har vært medlem av forskjellige komiteer og utvalg nedsatt av Norges Bondelag og Bondepartiet)
Medlem - Bondepartiets hovedstyre (fra 1926) (1926--1)
Nestformann - Bondepartiets hovedstyre (1927-1929)
Formann - Bondepartiets hovedstyre (1930-1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Medlem av N. S. og 10. okt. 1946 av Høyesterett dømt til 10 års tvangsarbeid, tap av embete m. m.