Biografier

Ingebrigt Ingebrigtsen Huus


Født: 28.05.1868
Død: 12.08.1957
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4. Guldalen Gaardbruker Venstre
1922-24 3. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 3. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1922-1924 Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Veikomiteen
1922-24 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av alderstrtygden.

Medlem i Veikomiteen
1925-27 Sekretær i Veikomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Om Stortingets forretningsorden
1925-27 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 28.05.1868, Huus i Singsås.
Sønn av gårdbruker Ingebrigt Huus (1842-1904) og Ingeborg Hansdatter Winsnes (1842-1880).

Utdanning og yrke:

Elev - Et kursus Dybdahls amtsskole i Sør-Trøndelag (1888-1889)

Fylkesrevisor - Sør-Trøndelag (i 6 år)
Gårdbruker - Huus, Singsås (fra 1892) (kjøpte gården Huus av Røros verk. Den var tidligere som de fleste andre gårder i Singsås leilendingsgård under verket)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 ordfører Singsås herredsstyre
1907-10 ordfører Singsås herredsstyre
1910-13 ordfører Singsås herredsstyre
1913-16 ordfører Singsås herredsstyre
1934-37 ordfører Singsås herredsstyre
Ukjent periode medlem Singsås herredsstyre (i 27 år)

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: formann fylkestinget, Sør-Trøndelag.

Offentlige verv:

Medlem - Fattigstyret, Singsås (21 år gammel)
Innehatt - Omtrent alle kommunale tillitsverv, Singsås
Medlem - Fylkesveistyret, Sør-Trøndelag (i 3 år)
Medlem - Selbukommisjonen av 1928 for salg av skog Ths. Angells stiftelser
Meget benyttet - Skjønns-, takst- og ekspropriasjonsforretninger i Sør-Trøndelag
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Medlem - Ankenemnda for jordsaker, Sør-Trøndelag (fra 1928)
Medlem - Tilsynskommisjonen Dovrebanen og Rørosbanen (fra 1933)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets landsstyre (1921-1924)
Medlem - Bondepartiets landsstyre (1928-1934)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Bondelags landsstyre (1922-1926)