Biografier

Nils Claus Ihlen


Født: 24.07.1855
Død: 22.03.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 4. Mellem Romerike Ingeniør, verkseier Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Budgetkomiteen
Gikk ut for Løken i 1908 og 1909.

Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1907, ved behandling av spørsmålet om nye jernbaner.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Vandfald m.v.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 19.03.1908 - 01.02.1910
Utenriksminister Utenriksdepartementet 31.01.1913 - 20.06.1920
Statsråd Industriforsyningsdepartementet 05.07.1918 - 11.07.1918

Personalia:

Født 24.07.1855, Oslo.
Sønn av brukseier Thurmann Ihlen (1828-1892) og Birgitte (Gitta) Johanne Elisabeth Mørch (1830-1913).

Utdanning og yrke:

Student - Den tekniske høyskole i Zürich (-1-1877)
Student - Den tekniske høyskole i Zürich (til 1877)
Student - Nissens skole, Oslo (1872)
Cand. philos. (1873)

Ansatt - Statens jernbaneanlegg (1877-1878)
Bestyrer - Strømmens mek. Verksted og jernstøperi (1878-1883) (grunnlagt av hans far)
Verkseier - Strømmens mek. Verksted og jernstøperi (1883-1908) (overtok fra faren)
Skattekommissær (1892-1893)
Gårdbruker - Bråte i Skedsmo (1893) (kjøpte gården Bråte, var senere bosatt der)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Skedsmo herredsstyre
1901-04 ordfører Skedsmo herredsstyre
1907-10 ordfører Skedsmo herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: oppmann amtstinget, Akershus (i 2 år).

Offentlige verv:

M. fl. - De alminnelige kommunale verv, Skedsmo
Formann - Materialprøvekomiteen av 1911
Valgmann - (1885)
Valgmann - (1888)
Medlem - Riksforsikringens appellkommisjon (1895-1904)
Valgmann - (1900)
Nestformann - Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene (fra 1903)
Formann - Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene (1904-1908)
Norges utsending - Materialprøvekongressen i New York (1912)
Ordenskansler - (1913-1914)
Formann - Statens handels-, industri- og sjøfartskomite under verdenskrigen (1914-1918)
Medlem - Norges Banks representantskap (1921-1925)

Andre administrative verv:

Medlem - Komiteen for Norges deltagelse i verdensutstillingen i Paris (1900)

Diverse:

Slektskap: Om hans farbror, J. T. Ihlen, hans oldefar Eidsvollsmannen O. C. Mørch, M. fl. se Lindstøl s. 424, 622-23. - Han er svoger av nedennevnte Per Lund.