Biografier

Anton Marius Jenssen


Født: 27.11.1879
Død: 25.07.1967
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Kjøbmand Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1928-30 2. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Kjøbmand Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Kjøbmand Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Kjøbmand Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Kontorchef Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1935-1936 Varapresident Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av forandring i den militære straffelov m.v.

1928-30 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
1931-33 Nestformann i Justiskomiteen (av 1919)
1934-36 Formann i Justiskomiteen (av 1919)
1937-45 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Drogseth 19.01.-31.05.1937.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Sekretær i Til behandling av Quislingdokumentene

Personalia:

Født 27.11.1879, Herning i Jylland, Danmark.
Sønn av mølleeier Anders Christen Jensen (1852-1909) og Else Kirstine Olesen (1850-1884).

Utdanning og yrke:

Agent og selger - Trikotasjebransjen
Deltok - Mølleri- og gårdsarbeidet Herning, Danmark (fra 1888) (fra 9-års alderen)
Drev - Trikotasjeforretning med strikkeri (1907-1928)
Kontorsjef - Statens Edruelighetsråd (fra 1936) (fra 1. sept. 1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Tønsberg formannskap
1913-16 medlem Tønsberg formannskap
1916-19 medlem Tønsberg formannskap
1919-22 medlem Tønsberg formannskap
1922-25 medlem Tønsberg formannskap
1925-28 medlem Tønsberg formannskap
1928-31 medlem Tønsberg bystyre
1931-34 medlem Tønsberg bystyre
1934-1936 medlem Tønsberg bystyre

Offentlige verv:

Nestformann - Skolestyret, Tønsberg
Medlem/formann - En rekke kommunale komiteer og utvalg
Varaordfører - Vinmonopolets råd
Formann - Kontroll- og revisjonskomiteen
Medlem - Råspritkomiteen av 1934
Medlem - Komiteen om Statens Edruelighetsråd av 1935
Medlem - Skolestyret, Tønsberg (1911-1928)
Nestformann - Direksjonen A.s Kommunenes Filmcentral i Oslo (1919-1925)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Medlem - Vinmonopolets råd (fra 1932)

Verv i partier:

Stiftet - Tønsbergs første sosialdemokratiske forening (1904)
Redaktør og forretningsfører - Vestfold Social-Demokrat i Tønsberg (1910-1918)(det nåværende Vestfold Arbeiderblad)
Formann - Vestfold fylkes arbeiderparti (1921-1932)
Medlem - Arbeiderpartiets landsstyre (1927-1933)

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Kommunale Kinomatografers Landsforbund (til 1936) (-1-1936)
Formann - Avholdsfolkets Landsnevnd (1933-1938)

Andre administrative verv:

Formann - Samvirkebankens styre
Formann - Bladstyret Vestfold Social-Demokrat i Tønsberg (1921-1933)