Biografier

Erling Amandus Johansen


Født: 07.08.1886
Død: 27.05.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 4. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Kontorchef Høyre
1934-36 5. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Kontorchef Høyre
1937-45 1. suppleant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Kontorchef Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om innførsel av trelast m.v.

1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Erstattet av Wright 03.06.-07.06 og 12.06.-13.06.1935, samt hele sesjonen i 1936. Gikk ut for H. Bakke i 1936.

1937-45 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for Brinch i 1945.

Varamedlem i Sosialkomiteen
Møtte for Wright 25.04.-30.04.1938.

Personalia:

Født 07.08.1886, Oslo.
Sønn av kontorsjef Edward Johansen (1847-1921) og Gulda Amunda Nordseth (1856-1932).

Utdanning og yrke:

Student - Skien (1904)
Eksamen - Pittmans Metropolitan School, London (1910)

Vpl. off. (1905)
Arbeidet - Union Co., Skotfoss (fra 1905)
Arbeidet - Union Co.s filialkontor i Hamburg (1911-1912)
Arbeidet - Union Co., Skotfoss (fra 1912)
Premierløytnant (1914)
Kontorsjef - Ekspedisjonskontoret i Skien (fra 1917) (etter at hovedkontoret i 1935 var flyttet til Skien, ble han kontorsjef og sjef for hovedkontorets skibningsavdeling)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 medlem Skien bystyre
1931-34 medlem Skien bystyre
1934-37 medlem Skien bystyre
1937-1940 medlem Skien bystyre

Offentlige verv:

Varaformann - Forstanderskapet Skiens off. høyere almenskole
Varaformann - Menighetsrådet, Skien
Medlem - Styret Brekke Museum
Medlem - Skolestyret, Skien (1923-1931)
Medlem - Menighetsrådet, Skien (fra 1924)
Formann - Skolestyret, Skien (1925-1931)
Formann - Det kommunale jordeiendomsstyre, Skien (1926-1935)
Formann - Ligningsnemnda, Skien (1927-1928)
Medlem - Forstanderskapet Skiens off. høyere almenskole (1930-1945)
Medlem - Skiens børsfond (1934)(oppnevnt av handelsdepartementet)
Medlem - Havnestyret, Skien (fra 1934)(oppnevnt av handelsdepartementet)
Formann - Skiens børsfond (fra 1935)

Verv i partier:

Medlem - styret Skiens høyreforening (fra 1928) (1928--1)

Verv i organisasjoner:

Kretsformann - Omstreifermisjonen
Formann - Skiens handelskammer
Varaformann - Skiens Handelsstands, og Industriforenings styre
Medlem/formann - Styret i enkelte foreninger med religiøst og veldedig formål
Aktiv - Frimurerlosjen, Skien
Formann - Skiens Handelsstands, og Industriforenings 25-manns fagutvalg (1927-1930)
Medlem - Skiens Handelsstands, og Industriforenings styre (fra 1929)

Andre administrative verv:

Varaformann - Representantskapet Skiensfjordens nye Kreditbank
Formann - Styret Skiensfjordens nye Kreditbanks pensjonskasse
Medlem - Forstanderskapet Skiens nye Sparebank (fra 1933)

Diverse:

Okkupasjonen: Som ordførende mester i frimurerlosjen i Skien ble han arrestert 25. sept. 1940, men frigitt 1. aug. 1943 ble han igjen arrestert, som ulønnet offiser, men etter 4 døgn i fangeleiren på Hvalsmoen frigitt, da han var over 55 år.