Biografier

Knut Rasmussen Kirkhorn


Født: 31.05.1830
Død: 03.03.1885
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 2. suppleant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1877-79 1. suppleant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1880-82 4. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker, kirkesanger
1883-85 4. representant Nordre Bergenhus Amt Kirkesanger Venstre