Biografier

Ronald Joseph Bye


Født: 23.11.1937
Død: 24.09.2018
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Samferdselsdepartementet 08.10.1979 - 03.02.1981
Statsråd Samferdselsdepartementet 04.02.1981 - 13.10.1981