Biografier

Odd Sverressøn Klingenberg


Født: 08.06.1871
Død: 03.11.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 2den kreds, Kalvskindet Høiesteretsadvokat Samlingspartiet
1919-21 1. representant 1ste kreds, Bratøren og Ilen Høiesteretsadvokat Høyre
1922-24 1. representant Trondhjem og Levanger Høiesteretsadvokat Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Sosialkomiteen
1919-21 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Trådte inn for Vegard 22.06.1921.

Formann i Sosialkomiteen
1922-24 Formann i Sosialkomiteen
Formann i 1922-1923. Erstattet av Christie 18.03.-25.05.1922. Erstattet av Getz 06.03.1923.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Sekretær i Vandfald m.v.
1919-21 Sekretær i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Venger 21.06.1920.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Lykke fra 21.06.1919.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921
Statsråd Sosialdepartementet 06.03.1923 - 29.05.1923
Fungerende statsråd Justis- og politidepartementet 24.03.1923 - 29.05.1923

Personalia:

Født 08.06.1871, Trondheim.
Sønn av overrettssakfører Sverre Olafssøn Klingenberg (1844-1913) og Hilda Johannesdatter , f. Klingenberg (1843-1912).

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1889)
Cand. jur. (1894)
Advokaturen (1902)

Aktor - Meddomsretten
Overrettssakfører - Fullmektig hos sin far, Trondheim (1894-1899)
Overrettssakfører - Kompanjong hos sin far, Trondheim (fra 1899)
Fylkesmann - Sør-Trøndelag (1921-1923) (18. nov. 1921-6. mars 1923)
Fylkesmann - Sør-Trøndelag (1924-1940) (fra 25. juli 1924)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-1906 varaordfører Trondheim bystyre
1910-13 ordfører Trondheim bystyre
1913-16 ordfører Trondheim bystyre
Ukjent periode medlem Trondheim bystyre
Ukjent periode medlem Trondheim formannskap

Offentlige verv:

Formann - Styret aldershjemmet for sjøfolk, Trondheim
Medlem - Direksjonen Thamshavnbanen
Medlem - Matrikkelkommisjonen av 1910
Medlem - Komiteen som utarbeidet bestemmelser om det vitenskapelige forskningsfond av 1919
Formann - Sosialdepartementets boligutvalg av 1923
Formann - Sykeforsikringskomiteen av 1927
Formann - Trafikkrådkomiteen av 1934

Verv i partier:

Formann - Trondhjems konservative forening (1899-1903)
Medlem - Høires Centralstyre (1908-1911)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Trondhjems Sparebank
Medlem - Trondhjems Sparebanks kontrollkomite
Medlem - Representantskapet Privatbanken
Medlem - Styret i en rekke betydelige industrielle foretagender og bedrifter nordenfjells
Medlem - Direksjonen Trondhjems Adresseavis

Litteratur:

Art. forf. - Avhandlinger om forskjellige sosiale spørsmål, alderstrygd, sykeforsikring og tvungen voldgift i arbeidstvister

Diverse:

Slektskap: Bror av etternevnte.
Tiltalt ved Riksretten (1926-1927). Frifunnet 25. mars 1927..