Biografier

Christian Holtermann Knudsen


Født: 15.07.1845
Død: 21.04.1929
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant Oslo: 2den kreds, Grunerløkken Bogtrykker Arbeiderpartiet
1910-12 1. representant Oslo: 2den kreds, Grunerløkken Bogtrykker Arbeiderpartiet
1913-15 1. representant Oslo: 2den kreds, Grunerløkken Bogtrykker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Konstutionskomiteen
1910-12 Medlem i Protokollkomiteen
1913-15 Medlem i Konstutionskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Angaaende mægling og voldgift
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Komiteen i anledningen av norsk-amerikanernes mindegave
Medlem i Om indredning av ledige rum i stortingsbygningen
Medlem i Revisionskomiteen

Personalia:

Født 15.07.1845, Bergen.
Sønn av bødker Knud Olai Rasmussen og Nilsine Olava Rødder.

Utdanning og yrke:

Utlært - Typograf (1865)

Ansat - Flere boktrykkerier i Kristiania
Typograf - Chr. Johnsen («Almuevennen») trykkeri, Kristiania (i 6 aar)
Bestyrer - Chr. Johnsen («Almuevennen») trykkeri, Kristiania (i 8 aar)
Utga - Bladet "Vort Arbeide"/"Sosialdemokraten" (utkom fra 1886 under navn «Sosialdemokraten». Bladet var i 1885 overtat av «Den socialdemokratiske forening»)
Statens frimerketrykker (fra 1895)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1898 medlem Kristiania bystyre
Fra 1901 medlem Kristiania formannskap

Offentlige verv:

Medstifter - Arbeidsledighetsunderstettelseskassen for typografer (1879)
Suppleant - Nobelkomiteen (1913)

Verv i partier:

Medlem - styret D. N. A.
Formand - D. N. A.
Deltok - møtet i Arendal, hvor D. N. A. blev organisert, (1887)

Verv i organisasjoner:

Formand/sekretær - Den typografiske forening

Andre administrative verv:

Medstifter - Den typografiske forening (1872)
Oprettet - Eget trykkeri (1884)