Biografier

Jens Isak de Lange Kobro


Født: 20.08.1882
Død: 14.05.1967
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 3. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Sorenskriver Venstre
1934-36 3. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Sorenskriver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Militærkomiteen
Gikk ut for A. Aas 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Militærkomiteen
Trådte inn for A. Aas 20.03.1935.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 03.03.1933 - 19.03.1935

Personalia:

Født 20.08.1882, Vestre Moland.
Sønn av sogneprest og prost Karl Mathias Kobro (1842-1930) og Karen Sybilla Abel (1842-1934).

Utdanning og yrke:

Student - Hauges Minde, Oslo (1900)
Cand. jur. (1906)

Fullmektig - Overrettssakfører G. Faye (i bysekretærperioden..)
Sakfører - Haugesund kommune (i bysekretærperioden..)
Vpl. off. (1901)
Assistent - Politimesteren i Senja og Steigen, Harstad (1907-1909)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Hammerfest (1909-1912)
Kst. politimester - Vardø (1910-1911)
Premierløytnant (1914)
Bysekretær - Haugesund (1915-1917)
Politimester - Vardø (1917-1923)
Sorenskriver - Malangen (1923-1933) (7. sept 1923)
Sorenskriver - Malangen (1935-1947) (fra 20. mars 1935 til 5. des. 1947)
Sorenskriver - Sand, Aust-Agder (fra 1947) (fra 5. des. 1947)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Vardø bystyre
1928-31 ordfører Tromsø bystyre
1931-34 medlem Tromsø bystyre
1934-37 medlem Tromsø bystyre
1945 ordfører Tromsø bystyre

Offentlige verv:

Formann - A.s Vinmonopolets styre i Tromsø (til 1941) (-1-1941)
1ste revisor - Hypotekbankens lånekontor i Tromsø (1930-1946)
Prisdommer - Troms fylke (1940-1941)

Verv i partier:

Formann - Vardøs venstreforening (1918-1923)

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens direksjon, Vardø
Formann - Sparebankens direksjon, Vardø (1920-1923)
Formann - Tromsø Handels- og Privatbanks administrasjonsstyre (1924-1928)
Formann - Tromsø Forretningsbanks kontrollkomite (1930-1932)
Formann - Tromsø Forretningsbanks representantskap (1931-1938)

Diverse:

Okkupasjonen: I 1942 ble han et par ganger arrestert av Gestapo, siste gang i juni, men slapp ut etter en dags arrest.