Biografier

Peder Ludvik Kolstad


Født: 28.11.1878
Død: 05.03.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Østfold fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1925-27 2. representant Østfold fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1928-30 2. representant Østfold fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1931-33 2. representant Østfold fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1927- Varapresident Stortinget
1928-1930 Varapresident Stortinget
1931- President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av lov om kommuner som misligholder sine gjeldsforpliktelser.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av kornsaken.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg til Russland av sild m.v.

1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Sæby fra 01.07 og ut sesjonen i 1925, samt 07.03.-01.04.1927.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av midl. lov om off. administrasjon av banker.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av statsstøtte til Aust-Agder elektrisitetsverk.

1928-30 Formann i Finanskomiteen (av 1922)
Nestformann i 1928, formann i 1928-1930.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av forandring i bankadministrasjonen, og i 1929, ved behandling av forholdsregler til lettelse av av gjeldstrykket.

1931-33 Formann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Formann i 1931. Gikk ut for Arvesen 12.05.1931.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1928-30 Formann i Den store budsjettkomiteen
Nestformann i 1928, formann i 1928-1930.

1931-33 Formann i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Arvesen 12.05.1931.

Medlem i Om forretningsordenen

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Den norske delegasjon til Folkeforbundets samling, 1930.
Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Wien, 1922.
Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Berlin, 1928.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 12.05.1931 - 24.02.1932
Statsminister 12.05.1931 - 04.03.1932

Personalia:

Født 28.11.1878, Kjølstad i Borge, Østfold.
Sønn av bonde i tune Olaus Pedersen Kolstad (1839-1911) og Anne Kirstine Pettersen Lilleborge (1851-1940).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Kalnes landbruksskole i Tune (1899)
Eksamen - Norges landbrukshøyskole (1902)
Reiste - Med off. stipendium, Sverige, Danmark og Tyskland (1912)

Lærer og gårdsfullmektig - Kalnes landbruksskole (1902)
Lærer - Bjørnetrø landbruksskole i Aust-Agder (1902-1904)
Ansatt - Sem landbruksskole i Asker (1904)
Annenlærer - Kalnes landbruksskole (1905-1909)
Førstelærer - Kalnes landbruksskole (1909-1912)
Kst. bestyrer - Kalnes landbruksskole (fra 1912) (fast ansatt fra 1. jan. 1913)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Tune formannskap
1922-25 medlem Tune herredsstyre
1925-28 medlem Tune herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Andre kommunale verv, Tune
Medlem - Krigsforsyningskommisjonen av 1915
Medlem - Den store skolekomm. av 1920
Medlem - Komiteen om kriseforanstaltningene av 1920
Medlem - Kongsbergkt. av 1925
Medlem - Høyskolekt. av 1927
Medlem - Statsbanenes administrasjonskt. av 1927
Medlem - Svalbardkomm. av 1929
M. fl. - Kommisjons/komitemedlemskap
Formann - Smaalenenes Amts Landhusholdningsselskap
Medlem - Trustkontrollens ankenemnd (fra 1926)
Medlem - Stortingets delegasjon til innvielsen av riksdagsbygningen i Helsingfors (1931)

Verv i partier:

Formann - Bondepartiet i Østfold (fra 1920) (1920--1)
Medlem - Bondepartiets landsstyret (1921-1932)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Selskapet For Norges Vels seter- og beiteutvalg
Tidlig aktiv - Bøndenes forenings- og organisasjonsarbeid
Formann - Tune Landmandslag
Formann - Flere andre lokale foreninger
Medlem - Felleskjøpets styre
Medlem - Norsk Landmandsforbunds landsstyre
Formann - Norsk Landmandsforbunds Østfoldavdeling
Representant - Selskapet for Norges Vel (fra 1917)
Varamann - Styret Selskapet For Norges Vel (1918-1925)

Diverse:

Minne: Hans bilde, malt av A. Eiebakke, ble avslørt på Kalnes landbruksskole 16. juli 1933.