Biografier

Wollert Konow (Søndre Bergenhus)


Født: 16.08.1845
Død: 15.03.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 1. suppleant Søndre Bergenhus Amt Gaardeier
1880-82 3. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardeier
1883-85 5. representant Søndre Bergenhus Amt Brugseier Venstre
1886-88 2. representant Søndre Bergenhus Amt Brugseier Venstre
1898-00 2. representant Søndre Bergenhus Amt Brugseier Venstre
1910-12 1. representant 3. Midthordland Brukseier Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1877-79 Medlem i Konstutionskomiteen
1880-82 Medlem i Konstutionskomiteen
1883-85 Medlem i Toldkomiteen
1886-88 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.1
1910-12 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1912, ved behandling av lov om arbeidstvister.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1883-85 Medlem i Valgkomiteen
1886-88 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Hagerup Bull 02.02.1910.

Nestformann i Valgkomiteen
Gikk ut for Lima 02.02.1910, trådte inn for Bratlie i 1912.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsminister 02.02.1910 - 19.02.1912
Statsråd Landbruksdepartementet 02.02.1910 - 28.02.1910
Statsråd Revisjonsdepartementet 02.02.1910 - 19.02.1912

Personalia:

Født 16.08.1845, Stend i Fane.
Sønn av dr. philos. Wollert Konow (1809-1881) og Marie Louise Oehlenschläger.

Utdanning og yrke:

Reiste - De fleste europæiske lande
Student - Bergens katedralskole (1864)
2den eksamen (1865)

Direktør - Sparebanken, (Fane?)
Bestyrer - Folkehøiskolen paa Halsnøkloster (1868-1872)
Bestyrer - Folkehøiskolen paa Mossige paa Jæderen (1873)
Gaardeier? - Stend (fra 1873) (overtok farsgården Ved indkjøp av naboeiendomme er gaarden utvidet betydelig, likesom han ogsaa driver stort møllebruk)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1900 ordfører Fane herredsstyre
Fra 1880 medlem Fane herredsstyre (i over 25 aar)
1880-1898 ordfører Fane herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Søndre Bergenhus.

Offentlige verv:

Formand - (Fane?) skolestyre
Forlikskommissær - (Fane?)
Medlem - Styret landhusholdningsselskapet
Medlem - Tilsynskommissionen Vossebanen, senere Bergensbanen
Medlem - Tvende lignende komiteer om ordningen av toldvæsenet og jernbanevæsenet
Oprettet - Sammen med Nils Juel, paa Halsnøkloster en folkehøiskole (1868)
Valgmand - (1876-1891)
Formand - Kgl. kommission om malt- og brændevinstilvirkningen (1884)
Medlem - Direktionen Hypotekbankens laanekontor i Bergen (fra 1887)
Medlem - Unionskomiteen (1895)
Delegeret - Haagerkonferanse (1899)
Valgmand - (1900)
Medlem - Pariserdelegationen (1904)
Delegeret - Den internationale landbrukskonferanse i Rom (1905)
Medlem - Departemental komite om vasdragsregulering (1907)
Suppleant - Nobelkomiteen (1913)