Biografier

Jan Balstad


Født: 16.11.1937
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Handelsminister Utenriksdepartementet 13.06.1988 - 15.10.1989