Biografier

Michael Angell Jakobus Landmark


Født: 27.07.1867
Død: 27.06.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 5. Nordre Nordmør (Merk: Møtte 1916-18 etter at valget av Hestnes var forkastet) Lensmann Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
Nestformann 1917-1918.

Personalia:

Født 27.07.1867, Ålesund.
Sønn av lensmann Jens Anton Landmark (1828-1905) og Maren Friis (1835-1896).

Utdanning og yrke:

Elev - Ålesunds høyere almenskole (-1-1882)
Elev - Ålesunds høyere almenskole (til 1882)

Ansatt - Ved handelen (til 1892)
Lensmannsbetjent - Aure (fra 1892) (hos faren)
Lensmann - Aure (fra 1902) (overtok etter faren)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1901 medlem Aure herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Nordmøre jernbanekomite for Surnabanen
Innehatt - En rekke kommunale tillitsverv, Aure
Medlem - Romsdals amts jernbanekomite (1903-1914)

Andre administrative verv:

Medlem - Nordmøre Dampskibsselskaps representantskap