Biografier

Michael Nicolai Leegaard


Født: 01.05.1859
Død: 23.01.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 5te kreds, Uranienborg Avdelingsingeniør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1912, ved behandling av haandverksloven.

Formann i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 01.05.1859, Larvik.
Sønn av distriktslæge Fredrik Christian Leegaard og Hanna Diderikke Blom.

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Tyskland, Frankrige, England og Amerika
Elev - Kristiania tekniske skole (1874-1877)
Elev - Polytechnicum i Dresden (1877-1881)
Diplomeksamen (1881)

Bygget - En række havneanlæg, kanaler og sluser, likesaa utført lignende anlæg for bykommuner
Ansat - Statens veivæsen (1881-1882)
Arbeidet - Frankrige (1882-1884)
Arbeidet - England (1884-1885)
Ansat - Statens havnevæsen (fra 1885)
Avdelingsingeniør - Statens havnevæsen (fra 1892)

Offentlige verv:

Formand - Landsorganisationskomiteen

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Det tekniske foreningsliv
Formand - Begge Kristianiaforeninger
Formand - Begge Kristianiaforeningernes fællesstyre
Medlem - Myrselskapets styre