Biografier

Tove Strand


Født: 29.09.1946
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 09.05.1986 - 15.10.1989
Arbeids- og administrasjonsminister Arbeids- og administrasjonsdepartementet 03.11.1990 - 03.09.1992
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Finans- og tolldepartementet 04.02.1981 - 13.10.1981