Biografier

Hagbarth Lund


Født: 05.03.1877
Død: 23.07.1963
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2. Østfinmarken Overretssakfører Venstre
1916-18 1. representant 2. Østfinmarken Overretssakfører Venstre
1919-21 1. representant 2. Østfinmarken Overretssakfører Venstre
1922-24 1. representant Finmark fylke Overretssakfører Venstre
1928-30 1. suppleant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Fylkesmann Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.1
1916-18 Medlem i Næringskomite nr.1
1919-21 Medlem i Næringskomite nr.1
1922-24 Medlem i Næringskomite nr.1
Erstattet av Kummeneje fra 28.02. og ut sesjonen i 1922, hele sesjonen i 1923 og fra 10.07.-20.07.1924.

1928-30 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Aabakken 11.01.-17.02.1929 og 04.02.-18.02.1930.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Caroliussen i 1923, gikk ut for A. Holmboe i 1924.

Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1922 og 1923, Kummenje trådte inn i hans sted.

Medlem i Utenrikskomiteen
Gikk ut for Wolden i 1923.

Personalia:

Født 05.03.1877, Oslo.
Sønn av skipsfører Eilert Christian Lund (1925-1913) og Mary Falch (1843-1929).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1897)
Cand. jur. (1903)

Vik. edsv. fullm. - Sorenskriveren i Nedre Romerike (1904)
Edsv. fullm. - Sorenskriveren i Tana (1904-1907)
Sakfører - Tana (fra 1907)
Off. forsvarer - Tana forhørs- og meddomsretter (fra 1907)
Fylkesmann - Finnmark (fra 1922) (utnevnt 3. febr. 1922)
Fylkesmann - Vest-Agder (1928-1948) (utnevnt 7. aug. 1928. Trådte tilbake i 1941 og ble gjeninnsatt ved frigjøringen. Avskjed 1. juli 1947 og fratrådte jan. 1948)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 ordfører Tana herredsstyre
1910-13 ordfører Tana herredsstyre
1913-16 ordfører Tana herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1913-16: medlem amtsutvalget, Finmarken.

Offentlige verv:

Formann - Finnmark Landbruksselskap
Medlem - Styret Vest-Agder landbruksskole
Formann - Kontrollkommisjonene for Egs og Kristiansands sinnssykeasyler
Medlem - Statens rådgivende provianteringskommisjon av 1916
Medlem - Lufttrafikk kommisjonen av 1919
Delegert - Den norsk-finske reinbeitedelegasjon av 1932
Delegert - Den norsk-svenske fiskeridelegasjon av 1933
Medlem - Komiteen om erstatning til fiskeres etterlatte (1919)
Delegert - Den norsk-russiske handelsdelegasjon (1921)
Delegert - Den norsk-finske grensereguleringsdelegasjon (1922)
Kretsmeglingsmann - Nord-Norge (1928-1930)
Medlem - Tilsynskommisjonen Bratsbergbanen og Sørlandsbanen (1932-1933)
Kretsmeglingsmann - Sørlandet (fra 1934)

Verv i organisasjoner:

Formann - Reisetrafikk-foreningen for Sørlandet
Ordfører - Rådet Landslaget for Reiselivet

Andre administrative verv:

Visepreses - Østlandske Fiskeriselskap

Diverse:

Slektskap: Han tilhører som etternevnte Farsund-familien Lund, se eidsvollmannen Gabriel L. og odelstingspresident John L. (Lindstøl s. 560-561).