Biografier

Johan Jørgen Holst


Født: 29.11.1937
Død: 13.01.1994
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 09.05.1986 - 15.10.1989
Statsråd Forsvarsdepartementet 03.11.1990 - 01.04.1993
Utenriksminister Utenriksdepartementet 02.04.1993 - 12.01.1994
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Forsvarsdepartementet 28.01.1976 - 07.10.1979
Statssekretær Utenriksdepartementet 15.10.1979 - 03.02.1981
Statssekretær Utenriksdepartementet 04.02.1981 - 13.10.1981