Biografier

Jørgen Gunnarson Løvland


Født: 03.02.1848
Død: 21.08.1922
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1886-88 1. representant Kristiansand Redaktør Venstre
1892-94 1. representant Kristiansand Redaktør Det Moderate Venstre
1895-97 1. representant Kristiansand Bankbestyrer Det Moderate Venstre
1898-00 1. representant Kristiansand Bankbestyrer, redaktør Venstre
1913-15 1. representant 3. Øst-Telemarken Toldkasserer Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1892-1897 President Odelstinget
1913-1915 President Stortinget (Heldt festtalen i Riksforsamlingens sal på Eidsvoll 17. mai 1914)
Fagkomiteer
Periode Komite
1886-88 Medlem i Jernbanekomiteen
1892-94 Medlem i Jernbanekomiteen
1895-97 Medlem i Jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Valgkomiteen
1895-97 Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
Formann i Valgkomiteen
Var nestformann i 1913, senere formann i 1914.

Medlem i Komiteen i anledningen av norsk-amerikanernes mindegave

Medlemskap i delegasjoner:

Utsending - Mange interparlamentariske og nordiske fredsmøter (Som fullmektig ved Nobelstiftelsen).
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1915 Parlamentarisk leder Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 17.02.1898 - 28.02.1899
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.04.1899 - 31.05.1900
Statsråd Arbeidsdepartementet 01.06.1900 - 20.04.1902
Statsråd Arbeidsdepartementet 21.04.1902 - 21.10.1903
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 11.03.1905 - 06.06.1905
Utenriksminister Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 07.06.1905 - 30.11.1905
Utenriksminister Utenriksdepartementet 01.12.1905 - 22.10.1907
Statsminister 23.10.1907 - 18.03.1908
Utenriksminister Utenriksdepartementet 23.10.1907 - 18.03.1908
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 26.10.1915 - 20.06.1920

Personalia:

Født 03.02.1848, Lauvland i Evje.
Sønn av gardbrukar Gunnar Olsen Løvland (1811-1889) og Siri Eilivsdotter Aaneland (1812-1890).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Holt seminar (1865)
Studiereise - Med stats- og kommunalt stipend, i Tyskland, Østerrike og Schweiz (1877)

Medstyrar - Ein privat lærarinneskule i Kristiansand
Folkeskulelærar - Kristiansand (1866-1878)
Amtsskulestyrar - Herefoss og Setesdal (1878-1884)
Redaktør - "Christianssands Stiftsavis" (1884-1892)
Tollskrivar (fra 1908) (frå 19. mars 1908)
Kst. tollkasserar - Oslo (fra 1910)
Kst. tollkasserar - Oslo (fra 1920) (21. juni 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1881 medlem Evje herredsstyre
1885-1892 medlem Kristiansand bystyre
1885-1889 medlem Kristiansand formannskap

Fylkespolitisk aktivitet:

1882-1884: medlem amtsutvalet, Nedenes.

Offentlige verv:

Formann - Fellesnemnda for Vestlandsbana
Medlem - Telefonkomiteen av 1892
Medlem - 3dje unionskt. av 1897
Medlem - Jernbanens administrasjonskt. av 1897
Medlem - 2dre pensjonslovkt. av 1904
Formann - Matrikkel- og verdaukkomm. av 1910
Valmann - Nedenes amt (1882)
Valmann - (1885)
Medlem - Skulestyret, Kristiansand (1885-1897)
Formann - Skulestyret, Kristiansand (1889-1895)
Valmann - (1891)
Formann - Kristiansand jarnvegsnemnd (1891-1897)
Medlem - Eksamenskommisjonen seminarane (1891-1898)
Medlem - Prestelønningskommisjonen av 1890 (fra 1893)
Valmann - (1894)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansand (1894-1898)
Valmann - (1897)
Medlem - Nobelkomiteen (fra 1897)
Formann - Nobelkomiteen (1900-1918)
Medlem - Direksjonen Norsk hovedjernbane (1903-1905)
Utsending - Karlstadforhandlingane (1905)(saman med michelsen, C. berner og b. vogt)
Ordenskanslar - (1907-1908)
Medlem - Direksjonen Norsk hovedjernbane (1908-1912)
Fullmektig - Nobelstiftelsen (1914-1922)

Verv i partier:

Medlem - styret Norges Venstreforening (1888-1892)
Medlem - styret Norges Venstreforening (1909-1922)

Verv i organisasjoner:

Ledende - Politisk representant for målreisinga
Medlem - Representantskapet Skogselskapet
Medlem - Styret Noregs Mållag (til 1917) (-1-1917)
Formann - Noregs Mållag (1909-1912)
Medlem - Styret Nansenfondet (1915-1920)

Litteratur:

Art. forf. - Historiske, biografiske og politiske artiklar
Art. forf. - "Nordmænd i det 19de århundrede"
Art. forf. - "Vore høvdinger"
Art. forf. - "Samtiden"
Art. forf. - "Syn og Segn"

Diverse:

Minne: Som den fyrste norske utanriksministeren vart hans bilæte til 60-års dagen hans måla av Halfdan Strøm og hengt upp, i Utanriksdepartementet. Det er seinare ført over til bilætsamlingen i Stortinget.
Minne: 7de juni 1928 vart bysta hans avduka i "æreslunden" på Vår Frelsers gravlund i Oslo, utførd av A. Svor for Noregs Mållag og vener.
Slektskap: Om bror og brorson hans, sjå Lindstøl s. 536, 578.
Minne: "Menn og minner" av son hans, Torkell J. Løvland, kom i 1939.