Biografier

Petter Mikkelsen Mandt


Født: 29.11.1794
Død: 28.06.1860
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 2. representant Bratsberg Amt Lensmand, gaardbruker
1848-50 3. representant Bratsberg Amt Gaardbruker, lensmand