Biografier

Johan Egeberg Mellbye


Født: 11.11.1866
Død: 17.12.1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 4. representant Hedmark fylke Fhv. Statsråd Senterpartiet
1925-27 1. representant Hedmark fylke Fhv. Statsråd Senterpartiet
1928-30 2. representant Hedmark fylke Fhv. Statsråd Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Formann i Toldkomiteen
1925-27 Formann i Toldkomiteen
Erstattet av Rørholt 29.01.-11.02, 12.06.-184.06 og 18.06.-24.06.1926.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1928-30 Formann i Toldkomiteen
Erstattet av Hemma 11.02.-06.03.1930.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1925-27 Nestformann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Nestformann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1922-1930 Parlamentarisk leder Bondepartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 26.09.1904 - 10.03.1905

Personalia:

Født 11.11.1866, Oslo.
Sønn av stempletpapirforvalter Ove Caspar Gunnerus Mellbye (1823-1894) og Sophie Munch (1840-1918).

Utdanning og yrke:

Landbrukslærling - H. Tveter på Østensjø i Østre Aker (1885-1886) (etter skoleårene..)
Elev - Ås høyere landbruksskole (1887-1888)
Studerte - Landbruk i Skottland (1890) (i 3 måneder)

Gårdbruker - Grefsheim i Nes, Hedmark (fra 1889)
Redaktør - "Hamar Stiftstidende"s landbrukstidende (1895-1898)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Nes herredsstyre
1901-04 medlem Nes herredsstyre
1904-07 medlem Nes herredsstyre
1897-1898 medlem Nes herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Tolltariffkommisjonen av 1903
Medlem - Godstakstkt. av 1911
Medlem - Statens handels-, industri- og sjøfartskt. av 1914
Medlem - Komiteen om forskningsfondet av 1919
Medlem - Tiltakskomm. av 1935
Medlem - Flere komiteer og kommisjoner
Formann - Hedemarkens Amts Landshusholdningsselskab (1899-1904)
Medlem - Norges Banks representantskap (1903-1904)
Formann - Hedemarkens Amts Landshusholdningsselskab (1905-1908)
Suppleant - Hypotekbankens direksjon (1909-1915)
Medlem - Komiteen for jubileumsutstillingen (1914)
Medlem - Den antikvariske bygningsnevnd (1921-1940)
Medlem - Det kirkelige landsutvalg (1921-1940)
Medlem - Ordensrådet (fra 1931)
Visekansler - Ordensrådet (1932-1945)
Formann - Snorrenemnda (1946-1948)(overbrakte med nestformannen, professor shetelig, minnesmerket over snorre sturlason, som ble reist på reykholt 20. juli 1947)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Bøndenes organisasjonsarbeid
Ærespresident - Norsk Landmandsforbund senere Norges Bondelag
Medlem - Svenska Lantbruksakademien
Formann - Nes Landmandsforening (1895-1910)
Medlem - Selskapet for Norges Vel (fra 1896)
Formann - Norsk Landmandsforbund senere Norges Bondelag (1902-1904)
Medlem - Selskapet for Norges Vels direksjon (1903-1910)
Formann - Selskapet Ny jord (fra 1909)
Nestformann - Myrselskapet (1909-1914)
Formann - Norsk Landmandsforbund senere Norges Bondelag (1909-1945)
Formann - Hedmark Historielag (fra 1918)
Medlem - Representantskapet Selskapet for Norges Vel (1925-1940)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Bøndernes Bank (1935-1943)
Formann - Den gjensidige forsikringsforening "Samtrygd" (1936-1943)

Diverse:

Okkupasjonen: Etter stadig trykk tyskerne for å få Norges Bondelag over i N. S., ble han3. mars1941 avsatt som formann og holdt internert på sin gård. Dette varte til 20.mars, da han med sin hustru ble ført til Oslo og internert på lignende måte. Etter en tids forløp ble vaktholdet opphevd mot løfte hans side om ikke å agitere med sin avskjed.
Slektskap: Om hans oldefar, stiftsprost E. Munch, se Lindstøl s. 612.