Biografier

Cornelius Middelthon


Født: 12.04.1869
Død: 06.04.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1ste kreds, Holmen Konsul Høyre
1922-24 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Konsul Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Veikomiteen
Gikk ut for Hovland 21.06.1920. Trådte inn igjen for Hovland 22.06.1921.

1922-24 Formann i Veikomiteen
Formann 1922-1923. Gikk ut for Bernh. Hanssen 06.03.1923.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Utenrikskomiteen
Permisjon i 1922, Mohr trådte inn i hans sted. Gikk ut for Wrangell 06.03.1923.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921
Statsråd Arbeidsdepartementet 06.03.1923 - 29.05.1923
Statsråd Arbeidsdepartementet 30.05.1923 - 24.07.1924

Personalia:

Født 12.04.1869, Stavanger.
Sønn av kjøpmann Cornelius Middelthon (1815-1895) og Margrethe Hersleb Toft (1830-1910).

Utdanning og yrke:

Fullførte - Skolegang

Ansatt - Farens forretning, Middelthon, Stavanger (fra 1886) (forretningen omfattet dengang dampskipsekspedisjon, korn- og sildforretning samt skipsrederi)
Kjøpmann - Overtok farens forretning, Middelthon, Stavanger (fra 1890) (omla den til foruten dampskipsekspedisjon å omfatte kullforretning og salg av maskiner for hermetikk-industrien)
Spansk visekonsul (1903-1934)
Mexikansk konsul (1907-1920)
Brasiliansk visekonsul (1914-1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Stavanger bystyre (Kom ikke til å delta på grunn av sine offentlige verv)

Offentlige verv:

Medlem - Postlovkomiteen av 1919
Formann - Turist-trafikkkomiteen av 1932
Medlem - Stavanger Museums direksjon (fra 1918)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (1916-1922)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styre eller representantskap De forenede Norske Laase- og Beslagfabrikker
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap
Formann - Stavangers kunstforening (i 10 år)
Medlem - Styret Stavanger (senere Rogaland) Skogselskap (1899-1934)(Tsd.)
Formann - Stavanger Handelsforenings styre (1903-1909)
Medlem - Styret Den norske Handelsstands Fellesforening (1906-1909)
Formann - Styret Stavanger (senere Rogaland) Skogselskap (fra 1911)

Andre administrative verv:

Medlem - Styre eller representantskap A.s Tau Mølle og Bryggeri
Medlem - Styre eller representantskap Rosenberg Mek. Verksted
Medlem - Styre eller representantskap Stavanger Preserving Co.
Medlem - Styre eller representantskap Stavanger elektr. Staalverk
Medlem - Styre eller representantskap Stavanger Traadstiftfabrik
Medlem - Styre eller representantskap A.s Saudefaldene
Medlem - Styre eller representantskap Stavanger Dampskibsselskab
Medlem - Styret bladet "Stavangeren" (fra 1916)

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, kjøpmann Middelthon, se Lindstøl s.597.
Tiltalt ved Riksretten (1926-1927). Frifunnet 25. mars 1927..