Biografier

Ole Monsen Mjelde


Født: 12.09.1865
Død: 07.03.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. suppleant 5. Voss Furer Venstre
1910-12 1. representant 5. Voss Furer og gaardbruker Venstre
1913-15 1. representant 5. Voss Kommandersersjant og gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 5. Voss Kommandersersjant og gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 5. Voss Kommandersersjant og gaardbruker Venstre
1922-24 1. representant Hordaland fylke Statsråd Venstre
1925-27 1. representant Hordaland fylke Statsråd Venstre
1928-30 1. representant Hordaland fylke Bankbestyrer Venstre
1931-33 1. representant Hordaland fylke Bankbestyrer Venstre
1934-36 1. representant Hordaland fylke Bankbestyrer Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1919-1920 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Protokollkomiteen
Trådte inn for Abrahamsen 25.03.1908.

1910-12 Medlem i Protokollkomiteen
Gikk ut for Trædal 15.04.1910.

1913-15 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1916-18 Formann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Nestformann i Protokollkomiteen
1919-21 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn i regjering i 16.06.1920, Finne trådte inn i hans sted. Trådte inn igjen for Finne 21.06.1920, og gikk ut for Finne 22.06.1921.

1922-24 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for Markhus 06.03.1923. Gikk ut for Finne 25.07.1924.

1925-27 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Seip 05.03.1926.

Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av ny forsvarsordning.

1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
1931-33 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Trådte inn for Tveit 12.05.1931.

1934-36 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Trådte inn for Tveit 20.03.1935.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Abrahamsen 31.01.1913.

Medlem i Om reguleringsloven
Medlem i Revisionskomiteen
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Vassbotn 15.02.1928.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 10.05.1920 - 20.06.1920
Statsråd Arbeidsdepartementet 22.06.1921 - 05.03.1923
Statsråd Provianteringsdepartementet 22.06.1921 - 22.07.1921
Statsråd Arbeidsdepartementet 25.07.1924 - 04.03.1926
Statsråd Arbeidsdepartementet 15.02.1928 - 11.05.1931
Statsråd Arbeidsdepartementet 03.03.1933 - 19.03.1935

Personalia:

Født 12.09.1865, Haus.
Sønn av gårdbruker Mons Olsen Mjelde (øvre) (1842-1904) og Brita Olsdatter Smaaland (1845-1921).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordhordland amtsskole (1880-1881)
Eksamen - Underoffisersskolen i Bergen (1886)

Direktør - Haus sparebank (i omkring 20 år)
Direktør - Indre Nordhordlands Dampskibsselskab
Underoffiser (til 1918)
Gårdbruker - Mjelde, Haus (fra 1890) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Haus herredsstyre
1901-04 varaordfører Haus herredsstyre
1904-07 ordfører Haus herredsstyre
1907-10 medlem Haus herredsstyre
1910-13 medlem Haus herredsstyre
1913-16 medlem Haus herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Haus
Medlem - Fattigstyret, Haus
Overformynderrevisor - Haus
M. fl. - Kommunale tillitsverv, Haus
Medlem - Idrettskommisjonen av 1917
Medlem - Komiteen om nasjonal hjelpetjeneste under krigen av 1918
Medlem - Luftfartkomiteen av 1918
Medlem - Tjenestemannskt. av 1919
Medlem - Lønnskt. av 1919
Formann - Den parl. valgordningsnemnd av 1927
Medlem - Komiteen om vassdrags- og elektrisitetsvesenets administrasjon av 1932
Formann - Kongsbergkt. av 1932
Medlem - Tiltakskommisjonen av 1935
Valgmann - (1897)
Valgmann - (1900)
Medlem - Hypotekbankens administrasjon i Bergen (fra 1917)
Suppleant - Statsrevisjonen (1918-1921)
Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (1920-1935)
Kongevalgt formann - Hypotekbankens administrasjon i Bergen (fra 1929)

Verv i partier:

Medlem - styret Norges Venstrelag