Biografier

Alf Jensen Veum Hansen Mjøen


Født: 05.04.1869
Død: 11.03.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 3.Toten (Merk: Egentlig valgt som vararepresentant, men fikk fast sete etter at Castberg vant også i Søndre Gudbrandsdalen) Kaptein Arbeiderdemokratene
1916-18 1. representant 3.Toten Kaptein Arbeiderdemokratene
1919-21 1. representant 3.Toten Kaptein Arbeiderdemokratene
1922-24 2. representant Opland fylke Major Arbeiderdemokratene
1928-30 3. representant Opland fylke Oberstløitnant, gårdbruker Arbeiderdemokratene
1931-33 5. representant Opland fylke Oberstløitnant, gårdbruker Arbeiderdemokratene
1934-36 6. representant Opland fylke Oberstløitnant, gårdbruker Arbeiderdemokratene
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Militærkomiteen
1916-18 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av Kubberud 02.05-20.05.1916 og 23.06-30.06.1918.

1919-21 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av valgordningsspørsmålene.

Formann i Militærkomiteen
Formann fra 12.06.1919, nestformann i 1919 og 1921, formann igjen fra 22.06.1921. Ersattet av Kubberud 23.06.-30.06.1918.

1922-24 Formann i Militærkomiteen
Erstattet av Krukhoug 08.07.-02.08.1922.

1928-30 Formann i Militærkomiteen
1931-33 Formann i Militærkomiteen
1934-36 Formann i Militærkomiteen
Erstattet av N. Chriatiansen 30.06.-04.07.1936.

Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av flyplasser m.v.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for Castberg i 1920.

1922-24 Medlem i Utenrikskomiteen
Permisjon i 1922, Indrehus trådte inn i hans sted.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Wien, 1922.
Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Genéve, 1924.

Personalia:

Født 05.04.1869, Gjøvik gård, Gjøvik.
Sønn av brukseier og statsagronom Nils Hansen (1824-1904) og Augusta Mjøen (1834-1924).

Utdanning og yrke:

Studerte - Språk i Tyskland, Frankrike og Amerika
Student - Kristiania katedralskole (1888)
Cand. philos. (1889)
Studerte - De utvandredes jordbruk i Amerika (1908)
Studerte - Militært stipendium, offiserers anvendelse til sivilt arbeid, U. S. A. (1911)

Eier - Tranberg gård i Vardal (var fra 1906 stemmeberettiget her)
Offiser (1891)
Gårdbruker - Gjøvik gård, med mølle, sagbruk m.v. (fra 1894) (overtok farsgården)
Tjenestgjorde - Tysk infanteriregiment (1899-1900) (vinteren 1899/1900)
Tjenestgjorde - Garden (1900-1901)
Kaptein og kompanisjef (1903)
Major og sjef - Østerdalens bataljon (1916)
Oberstløytn. og nestkomm. - Østoplandenes inf.reg. nr. 5 12. (1924)
Oberst og kst. generalkrigskommissær (1934-1939) (16. febr. 1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1900 medlem Gjøvik bystyre
1901-04 ordfører Gjøvik bystyre

Offentlige verv:

Valgmann - Gjøvik (1900)
Formann - Skolestyret, Gjøvik (1904-1906)

Verv i organisasjoner:

Div. frivillig - (etter Arbeiderbrukbankens opprettelse utstykket han fra 1902 av ca. 40 arbeiderbruk med fra 10-30 mål av sine landeiendommer i Vardal og innredet i 1904-05 sportslokaler for Gjøvik ungdom på sin gård Tranberg)

Diverse:

Okkupasjonen: Da krigen brøt ut i 1940 meldte han seg straks til deltagelse. Han ble arrestert om natten 16. aug. 1943 og ført til Hvalsmoen, men senere løslatt på grunn av høy alder, 74 år.
Slektskap: Om hans onkel, prost P. Jensen, se Lindstøl s. 443.