Biografier

Rasmus Martinus Sivertsen Moltu


Født: 19.08.1865
Død: 19.09.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1. Søndre Søndmør Gaardbruker Venstre
1922-24 5. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Næringskomite nr.1
1922-24 Medlem i Næringskomite nr.1
Medlem i Toldkomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av lov om utførselsavgift til bestridelse av utgiftene for norsk hermetikk.

Personalia:

Født 19.08.1865, Moltu i Herøy, Sunnmøre.
Sønn av gårdbruker og fisker Sivert Berntsen Moltu (1824-1882) og Ingeborg Paulsdatter Mattismyr (1829-1902).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Et par fortsettelseskurser
Deltok - Med fiskerstipendium, verdensutstillingen i Paris (1889)

Sjømann (1884)
Gårdbruker - Moltu i Herøy, Sunnmøre (fra 1888) (overtok farsgården)
Fisker - Fører av fiskefarkost (1895-1915)
Drev - Fiske- og sildhandel (fra 1915)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Herøy herredsstyre
1901-04 medlem Herøy herredsstyre
1904-07 medlem Herøy herredsstyre
1907-10 ordfører Herøy herredsstyre
1910-13 ordfører Herøy herredsstyre
1913-16 ordfører Herøy herredsstyre
1916-19 ordfører Herøy herredsstyre
1919-22 medlem Herøy herredsstyre
1922-25 medlem Herøy herredsstyre
Ukjent periode varaordfører Herøy herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1912-: medlem amtsutvalget, Romsdal.
1913-16: medlem amtsutvalget, Romsdal.
1916-19: medlem amtsutvalget, Romsdal.

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Herøy
M. fl. - Kommunale og fylkeskommunale verv
Medlem - Den depart. fiskeribankkomiteen av 1915 og 1929
Medlem - Komiteen om klippfiskprisene av 1929

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Noregs Fiskarlag

Andre administrative verv:

Formann - Søndmøre og Romsdals Fiskeriselskap