Biografier

Thore Embretsen Myrvang


Født: 21.01.1858
Død: 09.07.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 5. representant Hedemarkens Amt Lærer Venstre
1898-00 4. representant Hedemarkens Amt Folkeskolelærer Venstre
1900-03 4. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, lærer Arbeiderdemokratene
1904-06 5. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, lærer Arbeiderdemokratene
1907-09 1. representant 2. Søndre Hedemarken Gaardbruger, lærer Arbeiderdemokratene
1916-18 1. representant 5. Søndre Østerdalen Lærer og gaardbruker Arbeiderdemokratene
Fagkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Næringskomite nr.2
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.2
1900-03 Medlem i Kirkekomiteen
1904-06 Sekretær i Kirkekomiteen
Sekretær 1905-1906.

1907-09 Nestformann i Kirkekomiteen
Sekretær 1906-1907, nestformann 1908-1909.

1916-18 Sekretær i Kirkekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Sekretær i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn
Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn
Kom som forsterkning i 1918, ved behandlingen av forandringer i skoleloven.

Medlem i Om Stortingets forretningsorden

Personalia:

Født 21.01.1858, Tynset.
Sønn av gårdbruker Embret Thoresen Myrvang (1828-1884) og Gisken Pedersdatter Krogseng (1829-1922).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Hamar seminar (1877)

Lærer - Stor-Elvdal (1877-1816)
Gårdbruker - Westgård (fra 1896)
Kst. skoledirektør - Hamar stift (1911-1915) (under skoledirektør Eftestøls fravær på Stortinget)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 ordfører Stor-Elvdal herredsstyre
1913-16 ordfører Stor-Elvdal herredsstyre
1922-25 ordfører Stor-Elvdal herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1913-1915: oppmann amtstinget, Hedemarken.
1922-25: formann fylkestinget, Hedmark.

Offentlige verv:

Innehatt - En rekke kommunale verv, Stor-Elvdal
Medlem - Styret Kretssykekassenes Landsforening
Formann - Styret Stor-Elvdals brannkasse
Medlem - Husmannskommisjonen av 1917
Medlem - Rasjoneringskomiteen av 1917
Medlem - Skadeforsikringskt. av 1918
Medlem - Elektrisitetskomm. av 1919
Medlem - Prestegårdskt. av 1919
Medlem - Folkepensjonskt. av 1919
Medlem - Komiteen om geistlige tjenestemannslønninger av 1919
Valgmann - (1894-1903)
Medlem - Komiteen om voldgift i arbeidstvister (1908)
Medlem - Hypotekbankens bankråd (1908-1932)
Formann - Hedmark fylkesskolestyre (1924-1930)

Verv i organisasjoner:

Formann - Norsk Bonde- og Smaabrukarlag

Andre administrative verv:

Formann - Styret Stor-Elvdals sparebank