Biografier

Nils Nersten


Født: 24.07.1882
Død: 03.06.1975
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 3. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 4. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av jernbaneplanen.

Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
1925-27 Formann i Skog- og vassdragskomiteen
1934-36 Medlem i Helsekomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av lover om forandring i sinnsykeloven og tuberkuloselovens regler om refusjon.

Nestformann i Kommunalkomiteen (av 1934)
Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Varamedlem i Den forberedende fullmaktskomite
Møtte for Kverneland.

Personalia:

Født 24.07.1882, Øyestad.
Sønn av bonde Knut Christensen Gauslaa (1855-1933) og Anne Nilsdatter (f. Gauslaa) (1855-1939).

Utdanning og yrke:

Elev - Fortsettelsesskole
Elev - Amtsskolen
Elev - Landbruksskolen i Bjørnetro
Elev - Vinterlandbruksskolen i Oslo
Eksamen - Norges landbrukshøyskole (1907)
Stipendiat - Høyskolen (1908-1909)

Dommer - Statsdyreskuer og fylkesdyrskuer
Lærer - Landbruksskolen i Nedstrand, Rogaland (1905-1906)
Lærer - Søve landbruksskole Telemark (1907-1908)
Lærer - Søve landbruksskole Telemark (1909-1910)
Kst. bestyrer - Søve landbruksskole Telemark (1910-1911)
Bestyrer - Landbruksskolen i Setesdal (1911-1916)
Bonde - Longerak i Årdal sogn, Bygland (fra 1916) (han har også slektsgården Gauslå i Herefoss, som har vært i slektens eie fra 1487)

Offentlige verv:

Medlem - Jordkonsesjonskomiteen av 1917
Medlem - Arbeidsledighetskt. av 1919
Medlem - Styret landbruksskolene i Aust-Agder
Skjønnsmann - Vassdragsskjønn
Innehatt - Mange kommunale verv
Skjønnsstyrer - Ved ekspropriasjon etter jordloven
Varamann - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (fra 1929)
Varamann - Statsrevisjonen (1929-1932)
Varamann - Vinmonopolets styre (1932-1936)

Verv i partier:

Formann - Bondepartiets fylkesorganisasjon i Aust-Agder (1920-1927)
Medlem - Bondepartiets landsstyre (1921-1928)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret fellesfløtningen i Otra
Medlem - Styret fellesfløtningen i Tovdalsvassdraget
Formann - Aust-Agder skogselskap
Representant - For Aust-Agder i Det norske Skogselskap
Medlem - Styret Norsk Skogeierforbund
Medlem - Styret Norges Bondelag

Andre administrative verv:

Medlem - Styret A.s Byglandsfjord Dampsag & Høvleri