Biografier

Sivert Andreas Nielsen


Født: 08.10.1823
Død: 18.08.1904
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 2. representant Nordlands Amt Omgangsskolelærer, kirkesanger og postaapner
1865-67 4. representant Nordlands Amt Omgangsskolelærer, kirkesanger og postaapner
1868-70 2. representant Nordlands Amt Lærer, kirkesanger
1871-73 2. representant Nordlands Amt Lærer, kirkesanger
1874-78 2. representant Nordlands Amt Gaardbruker, kirkesanger
1877-79 1. representant Nordlands Amt Gaardbruker, kirkesanger
1880-82 1. representant Nordlands Amt Postekspeditør
1883-85 3. representant Nordlands Amt Postexpeditør Venstre
1886-88 2. representant Nordlands Amt Postexpeditør Venstre
1889-91 2. representant Nordlands Amt Postmester Venstre
1892-94 1. representant Nordlands Amt Postmester Venstre
1895-97 1. representant Nordlands Amt Postmester Venstre
1898-00 1. representant Nordlands Amt Fhv. Postmester, Bankbestyrer Venstre