Biografier

Erik Olsen Nord


Født: 16.10.1780
Død: 18.09.1858
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Nordre Bergenhus Amt Handelsmand, haandverker
1833-35 4. representant Nordre Bergenhus Amt Handelsmand, haandverker