Biografier

Jan Tore Sanner


Født: 06.05.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1989-93 1. suppleant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
1993-97 12. representant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
1997-01 10. representant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
2001-05 7. representant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
2005-09 6. representant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
2009-13 3. representant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
2013-17 1. representant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
2017-21 1. representant Akershus fylke Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Kommunal- og moderniseringsminister Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2013 - 17.01.2018
Statsråd Kunnskapsdepartementet 17.01.2018 - 24.01.2020
Statsråd Finansdepartementet 24.01.2020 - 11.05.2021